bakgrunn-collage-2b.jpg

Dag Bakka jr

Maritime history research

Jeg har hele livet vært opptatt av sjø og båter, noe som har ført videre til maritim historie og egentlig hele vår maritime kultur. Gjennom mange år har jeg fundert over årsaker, drivkrefter og sammenhenger i utviklingen.

Dag Bakka

 

Gjennom fagjournalistikk siden tidlig på 80-tallet har jeg kommet i kontakt med mange mennesker og miljøer, både i den maritime næringsklyngen og innen maritimt kulturminnevern. Siden tidlig på 90-tallet har jeg arbeidet full tid med journalistikk i kombinasjon med bokprosjekter; etter hvert hovedsakelig større prosjekter.  

Det er gjennom årene blitt mer enn 40 bøker om ulike maritime emner. De fleste er skrevet på oppdrag fra bedrifter, organisasjoner og institusjoner, om en lang rekke emner som sjøfartspolitikk, rederivirksomhet, skipsmegling, sjøforsikring, fraktenæringen, teknologi, om sjømannsorganisasjoner, arbeidet for sikkerhet til sjøs, om sosiale institusjoner mv.

Gjennom Seagull Publishing har jeg også utgitt bøker for egen regning om emner som linjefart, Hurtigruten, lokalrutefart, hvalfangst, sjøfartsmiljøer osv.
Se liste over tilgjengelige bøker for salg. 

Ved siden av dette har jeg siden 1994 vært redaktør av tidsskriftet Skipet som kommer ut fire ganger i året, utgikk av Foreningen Skipet, Norsk Skisfartshistorisk Selskap.
Se www.skipet.no

Jeg er stadig åpen for nye prosjekter innen maritim historie, på norsk eller engelsk.

Gjennom Seagullhar jeg også bøker for salg.

Ta gjerne kontakt.

                                   

DAG BAKKA jr

maritime history research

Haugeveien 31 Tel       5532 1747
5005  BERGEN  Mob    414 56 807
Epost: dbakka@online.no

  


 Dag Bakka