Forfatterskapet

Fagprosa – om formidling av budskap og betydning av kilder

Vi lever i en brytningstid hvor mye av kulturen fra Norges maritime storhetstid i etterkrigstiden er i ferd med å gå i glemmeboken sammen med generasjonene som opplevde den.  Jeg ser som hovedoppgave å publisere så mye som mulig om vår maritime historie og dens betydning for samfunnsliv og kultur.

I forhold til oppdragsgivere er jeg opptatt av å formidle deres budskap og historie på de premisser de setter.  Gjennom årene har jeg fått mye erfaring i tilrettelegging og organisering av stoff og ”story line”.

Gode kilder og habil kildebruk må ligge til grunn for enhver historie. Jeg har omfattende egne samlinger av historiske data på økonomi, marked, personalia, skip, teknologi og er godt kjent med tilgjengelige offentlige kilder.

For min egen del har jeg forsøkt å finne frem til drivkreftene i all utvikling, både kulturelle og økonomiske, i det norske maritime miljøet gjennom 250 år.

 

Ta gjerne kontakt
                                

DAG BAKKA jr

maritime history research

Haugeveien 31 Tel       5532 1747
5005  BERGEN  Mob    414 56 807
dbakka@online.no

 

Kunnskap og engasjement

 

Dag Bakka Jr. (born 1950) has worked extensively on cultural and economic aspects of maritime history. He has published on diverse subjects such as maritime communities, commercial shipping, transition and crisis, the development of maritime safety, marine insurance, etc. He is working in Norwegian as well as English.